Ιστορία

ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το 1ο Λύκειο της Ιεράπετρας, το οποίο λειτούργησε για πολλά χρόνια ως εξατάξιο Γυμνάσιο, είναι το αρχαιότερο σχολείο της πόλης.

Το αρχείο που διαθέτει έχει στοιχεία από το 1903 ως το 1909, όταν λειτούργησε η «Ελληνική εν Ιεραπέτρα Σχολή». Ακολούθως ανελλιπώς υπάρχουν στοιχεία από το 1917 μέχρι σήμερα.

Το σχολείο από το 1917-18 ως το 1921-22 λειτούργησε ως  Ημιγυμνάσιον
Ιεραπέτρας με Γυμνασιάρχες τους Εμμανουήλ Μιχελιδάκη και Γρηγόριο Μουτσάκη.

1921-22 : Γίνεται εξατάξιο Γυμνάσιο με τίτλο «Γυμνάσιον Ιεράπετρας»

1945-46 ως1958-59 : Το Γυμνάσιον Ιεράπετρας λειτουργεί ως οκτατάξιο Γυμνάσιο.

1959-60 ως το 1960-61 : Γίνεται πάλι εξατάξιο Γυμνάσιο.

1961-62 ως 26-2-1965 : Λειτουργεί ως εξατάξιο (Κλασσικό – Πρακτικό) Γυμνάσιο.

Από 26-2-1965 ως το 1966-67 : Λειτουργεί ως
Α΄ Γυμνάσιον Ιεράπετρας (τριτάξιο).

Από 1967-68 ως 1975-76 : Λειτουργεί ως εξατάξιο «Λύκειο Αρρένων Ιεράπετρας» Κλασσικό – Πρακτικό.

Από 1976-77 το σχολείο χωρίζεται σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Ιδρύεται το Γυμνάσιον Αρρένων Ιεράπετρας και το Λύκειον Αρρένων Ιεράπετρας.  Το Λύκειο λειτουργεί ως Λύκειον Αρρένων μέχρι το 1978-79.

Από το 1978-79 ως το 1998-99 λειτουργεί ως «1ο
Λύκειο Ιεράπετρας».

Από το 1999-2000 ως το 2005-06 λειτουργεί ως
«1ο Ενιαίο Λύκειο Ιεράπετρας».

Από το 2006-07 έως σήμερα λειτουργεί με την ονομασία «1ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας»

Στο σχολείο φυλάσσονται και τα αρχεία της Εμπορικής Σχολής και  του Οικονομικού Γυμνασίου Ιεράπετρας. Συγκεκριμένα υπάρχουν αρχεία :

Για τη Δημόσια Εμπορική Σχολή από το 1943 ως το 1960.

Για το Οικονομικό Γυμνάσιο από το 1961 ως το 1977.

Για το Οικονομικό Λύκειο από το 1977 ως το 1979.