ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 20221.    Μηχανογραφικό Δελτίο(Μ.Δ) για
εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Aπό την
Παρασκευή 8-7-2022
μέχρι και την Δευτέρα
18-7-2022
και ώρα 24:00, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει
να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση

https://michanografiko.it.minedu.gov.
gr
χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους
(password) που έχουν ήδη αποκτήσει
 και επιλέγοντας
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Μ.Δ.) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».Αρχικά
 
μπορείτε να συμπληρώσετε κάποιες προσωρινές προτιμήσεις
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και στη
συνέχεια
να κλειδώσετε το τελικό 
Μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) το αργότερο
έως και τη Δεθτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 24:00.

Κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού θα βλέπετε και
θα μπορείτε να επιλέξετε τα τμήματα εκείνα για τα οποία
ο μέσος όρος των βαθμολογιών  τους είναι ίσος ή
μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζομένης
,όπου απαιτείται, και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή
των πρακτικών δοκιμασιών.


Αν μετά την οριστικοποίηση του Μ.Δ χρειαστεί να κάνετε
οποιαδήποτε τροποποίηση ,  θα πρέπει οπωσδήποτε να
γίνει αυτή  μέσα στην  προκαθορισμένη
προθεσμία ,
δηλαδη έως τις 18
Ιουλίου
, και ΜΟΝΟ με τη μεσολάβηση της
σχολικής μονάδας
.


Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε την

εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας
ή να ενημερωθείτε
απ ευθείας απο το


Υπουργείο Παιδείας2.    Παράλληλο Μηχανογραφικό
Δελτίο(Π.Μ.Δ)Οι
υποψήφιοι με τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας
(password), μπορείτε να υποβάλλετε το Παράλληλο
Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για τα Δημόσια ΙΕΚ

Μέσα στην ίδια
προθεσμία, αν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το
παράλληλο μηχανογραφικό του και θελήσει να κάνει
οποιαδήποτε τροποποίηση, τότε απλά μπορεί να κάνει
Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή,
χωρίς να προσέλθει στο σχολείο. Όμως, θα πρέπει να το
οριστικοποιήσει ξανά ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας
δηλαδη έως τις 18 Ιουλίου
.

Συμβουλευτικά μπορείτε να δείτε στον (εξωτερικό)
σύνδεσμο

“Μixanografiko.gr”
πολλές χρηστικές
πληροφορίες για τις σχολές , τον αριθμό εισακτέων , τις
ΕΒΕ κλπ

Σε κάθε περίπτωση να μελετήσετε
προσεκτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας

Related Posts