ΤΕΤΑΡΤΗ    01 /02/2023

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 12:30 μμ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

 

Related Posts