ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας του Μαΐου 2023 καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων

2023greekexamsGR

Related Posts