Το πείραμα του Ερατοσθένη

Εαρινή ισημερία σήμερα και το σχολείο μας συμμετείχε και φέτος στην δράση της ΠΑΝΕΚΦΕ (panekfe.gr) για την υλοποίηση του πειράματος του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιμέτρου και της ακτίνας της Γης.

θεωρείται ένα από τα ιστορικότερα και ομορφότερα πειράματα της Φυσικής υλοποιήθηκε πριν από 2200+ χρόνια και με απλά Μαθηματικά και Γεωμετρία ο Ερατοσθένης κατάφερε να εκτιμήσει την περίμετρο της Γης με αξιοσημείωτη ακρίβεια. Τα μόνα του εργαλεία μια ράβδο, «βηματιστές» της εποχής για τη μέτρηση αποστάσεων, βασικές αρχές της τριγωνομετρίας και καθαρή σκέψη. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση στο https://panekfe.gr/eratosthenes/

Related Posts