Βασικά σημεία για τους/τις εξεταζόμενους/νες

1ο  ΓΕΛ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  –  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2023

         Βασικά σημεία για τους/τις εξεταζόμενους/νες

  1. Ώρα προσέλευσης στο σχολείο κατά την διάρκεια των εξετάσεων στις 07:45
  2. Βασικό αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο εξεταζομένου/ης και δεν είναι απαραίτητο να έχουν άλλο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα ή διαβατήριο).
  3. Οφείλεται η πειθαρχία σύμφωνα στις υποδείξεις των επιτηρητών/τριών
  4. Δεν επιτρέπονται βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας ή οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δολιεύεται τις εξετάσεις. Με υπογραφή σε καταστάσεις, τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται στη Λυκειακή Επιτροπή και πριν την είσοδο στις αίθουσες και κατά την αποχώρηση.
  5. Επιτρέπεται στυλό ΜΟΝΟ ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλέ), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ γενικά ΔΕΝ επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά ΜΟΝΟ αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων.
  6. Κατά την αναγραφή των ονομαστικών  στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων δεν πρέπει να διπλώνονται τα εξώφυλλα του τετραδίου  ή να τσαλακώνεται το τετράδιο.
  7.  Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος/α  εξεταζόμενος/η  δολιεύεται τις εξετάσεις ή δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις ή παρενοχλεί τους λοιπούς εξεταζόμενους/νες, του/της αφαιρείται το τετράδιο και ενημερώνεται  αμέσως η Λυκειακή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή ο/η υποψήφιος/α παραμένει εντός της αίθουσας μέχρι να αποφασίσει σχετικά η Λυκειακή Επιτροπή.
  1. Τα τελευταία φύλλα του τετραδίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρες, οι οποίες δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση. Επισημαίνεται η ανάγκη διαχείρισης των σελίδων του τετραδίου με φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο/α, χωρίς την πρότερη ενημέρωση της ΚΕΕ, αφού οι σελίδες του τετραδίου είναι επαρκείς για τις απαντήσεις.
  2. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο/η εφεδρικός/αναπληρωματικός επιτηρητής/τρια, ο οποίος συνοδεύει τον/την εξεταζόμενο/νη έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός/τή επισκέπτεται για την αποφυγή περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων.

Καλή Δύναμη και Καλή Επιτυχία!!!

Related Posts