ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΓΕ.Λ. –…

«Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2023.».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Μαρούσι, 16- 6 – 2023…

Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για έργο του eTwinning «TRAIN YOUR BRAIN

Συγχαρητήρια! Το σχολείο σας έχει βραβευτεί με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την εργασία στο έργο του eTwinning «TRAIN YOUR BRAIN». Αυτό σημαίνει ότι η εργασία σας, η εργασία των…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΦΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε περίπτωση που στα ειδικά μαθήματα επιθυμούν να εξεταστούν γραπτά και όχι προφορικά, οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά…

«Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2023_ΑΔΑ Ψ1ΩΓ6-54Β (1)

Ευχαριστήρια Επιστολή για συμμετοχή μας στη διεξαγωγή έρευνας «Αντίληψη της δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2022 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την οργανωτική υποστήριξη και τη συμμετοχή του σχολείου σας στην έρευνα που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά…

Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έτους 2023

2023_05_17_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Διόρθωση ως προς την επικοινωνία στο Εξεταστικό Κέντρο για το Ειδικό Μάθημα Αγγλικων (3).pdf

8-6-2023 Διόρθωση ως προς την επικοινωνία στο Εξεταστικό Κέντρο για το Ειδικό Μάθημα Αγγλικων (3)

Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο…