Ευχαριστήρια Επιστολή για συμμετοχή μας στη διεξαγωγή έρευνας «Αντίληψη της δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2022

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την οργανωτική υποστήριξη και τη συμμετοχή του σχολείου σας στην έρευνα που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών (ΙΠΕ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με τίτλο «Αντίληψη της δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο». Η έρευνα εντάχθηκε στον εθνικό προγραμματισμό δράσεων της ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν ως Εθνικού Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Έτους στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει λάβει έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την υπ’ αριθμ. 31/26-05-2022 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ, καθώς και από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΚΚΕ με Αρ. Πρωτ. 15/27-10-2022.
Η προσωπική σας συμβολή, των μαθητών/τριών και όσων συνέβαλαν στη συμμετοχή του σχολείου σας στη μελέτη ήταν σημαντική ώστε η χώρα μας να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις

 

Related Posts