ΘΕΜΑ: «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων Κλάσης 2027»

«Oσοι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2027 (γεννηθέντες το 2006) επιθυμούν να
καταθέσουν ηλεκτρονικά από 2-1-2024 έως 31-3-2024, Δελτίο Απογραφής μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης «gov.gr», είναι απαραίτητο να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet»

Ηλεκτρονική κατάθεση Δελτίου Απογραφής από τους στρατεύσιμους της κλάσης 2027
(γεννημένοι το έτος 2006) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024 (από τις 02 Ιανουαρίου
2024 έως και τις 31 Μαρτίου 2024), μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος
(www.stratologia.gr), προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση από μέρους τους Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου και κωδικών πρόσβασης στο taxisnet.

 

 

Related Posts