Απόφαση Ορισμού Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Γενικών Λυκείων της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου.

Ο Διευθυντής της Δ.Ε. Λασιθίου έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ.251/34343/Α5/03-04-2024
έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα: «Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου ως Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τους εξεταζομένους στις Πανελλαδικές
εξετάσεις 2024 όλων των Γενικών Λυκείων της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου. Η διεύθυνση του σχολείουείναι: 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, Ξηρόκαμπος 72100, Αγ. Νικόλαος, τηλέφωνο
επικοινωνίας: 28410-24586.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΕΤΑΚΗ

Related Posts