Εγγραφή στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις επιλογής. Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Λασιθίου για το σχολικό έτος 2024-2025 οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών/τριών μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00  ηλεκτρονικά στο e-mail :    mail@gym-mous-lasith.las.sch.gr

Απαραίτητα έγγραφα:

  1. Συμπληρωμένη η επισυναπτόμενη αίτηση(την οποία μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας), με υπογραφή και των δυο γονέων, μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής στο οποίο κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.
  2. Αντίγραφο ταυτότητας και των δυο γονέων.
  3. Στην περίπτωση που η επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, αλλά δεν υφίσταται συναίνεση των δυο γονέων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, τότε οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο δικαστική απόφαση(προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει.
  4. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmOhBcCr4rtKuMGOdC0mM0nFlx90PTaYP9KhU2K4c5QZYQ7w/viewform?usp=sharing

Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέο έγγραφο. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας:

https://gym-mous-lasith.las.sch.gr

και στο τηλέφωνο 2842094886.

Related Posts