Το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη 09:00 – 13:00

( και την  Παρασκευή 16/08/2024 αντί για Πέμπτη 15/08/2024)

Ευχαριστούμε!

Related Posts