Νομοθεσία σχετική με τις Πανελλαδικές εξετάσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014  (28/11)

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ 10% (Ισχύει μόνο για ένα έτος)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΑΣ