ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

 

1.                  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας είναι να τεθούν οι βασικοί όροι και κανόνες που θα συμβάλλουν στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του, καθιστώντας  όσο το δυνατόν αρμονικότερη τη συνεργασία μαθητών, γονέων/κηδεμόνων και καθηγητών

 

2.                  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ι. Μαθητές

a.                   Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου αρχίζει στις 08:15, και τελειώνει στις 14:00. Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο  πριν από την έναρξη της λειτουργίας του και παραμένουν ήσυχα στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι. Αν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την παραμονή τους στο προαύλιο, οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί θα ενημερώνουν τους μαθητές για το χώρο της πρωινής συγκέντρωσης- προσευχής

 

b.                  Η συμμετοχή των μαθητών/ μαθητριών στην πρωινή συγκέντρωση είναι υποχρεωτική.

c.                   Μαθητές/ μαθήτριες που προσέρχονται αργοπορημένοι στο σχολείο, παρουσιάζονται στη Διεύθυνση και εξηγούν το λόγο της καθυστερημένης προσέλευσης τους

d.                  Οι μαθητές/ μαθήτριες οφείλουν να εισέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας

e.                   Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή

f.                   Η έξοδος από την αίθουσα διδασκαλίας επιτρέπεται μόνο για σοβαρό λόγο μετά από άδεια του καθηγητή

g.                  Σε περίπτωση απουσίας από το Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να πληροφορούνται για τις διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που ανατέθηκαν στους μαθητές ( είτε από τους συμμαθητές τους είτε από τους διδάσκοντες), ώστε να προετοιμάζονται ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επόμενη διδακτική ενότητα

h.                  Δεν επιτρέπεται η κατοχή και κατανάλωση τροφίμων και αναψυκτικών στην αίθουσα διδασκαλίας. Σε περίπτωση που λόγω χρόνου δεν καταναλώθηκαν τα τρόφιμα στο διάλειμμα, μπορεί να δοθεί άδεια από τον καθηγητή τα τρόφιμα να «φυλαχτούν» στο θρανίο. 

i.                    Οι μαθητές σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή, ορίζουν επιμελητές ανά ημέρα ή εβδομάδα.

j.                    Στα διαλείμματα όλοι μαθητές εξέρχονται αμέσως εκτός από τους επιμελητές, που παραμένουν υποχρεωτικά και φροντίζουν για τον αερισμό των αιθουσών κ.λ.π.  Η παραμονή μαθητή στην αίθουσα επιτρέπεται μόνο με σχετική άδεια του εφημερεύοντος καθηγητή

k.                  Οι μαθητές/τριες οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του σχολείου

l.                    Οι μαθητές/τριες που έχουν καθήκοντα επιμελητή ή απουσιολόγου, οφείλουν να τα εκτελούν με ευσυνειδησία.

 

ΙΙ. Εκπαιδευτικοί

a.                   Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται στο Σχολείο  πριν από την έναρξη της λειτουργίας του

b.                  Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι στις θέσεις τους στις 8:10

c.                   Οι διδάσκοντες καθηγητές της 1ης ώρας του ωρολογίου προγράμματος οφείλουν να παρευρίσκονται στη συγκέντρωση και προσευχή

d.                  Οι διδάσκοντες οφείλουν να εισέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας

e.                   Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ο εφημερεύων καθηγητής δεν επιτρέπει την έξοδο μαθητών από το Σχολείο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση. Οι μαθητές που θα απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου, θα τιμωρούνται.

f.                   Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ο εφημερεύων καθηγητής δεν επιτρέπει:

Την είσοδο και παραμονή στο χώρο του σχολείου οποιουδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα. Παρόλα αυτά, αν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με μαθητή του σχολείου, οφείλει να απευθυνθεί στη Διεύθυνση και ο μαθητής θα ειδοποιηθεί μετά από εντολή του διευθυντή.

ΙΙΙ. Γονείς/ Κηδεμόνες

a.                   Οι γονείς/ κηδεμόνες οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο μία φορά το μήνα σε καθορισμένη ημερομηνία για να ενημερώνονται για τη φοίτηση, την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών

b.                  Οι γονείς/ κηδεμόνες οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο την ημέρα παράδοσης των ελέγχων επίδοσης των μαθητών

c.                   Οι γονείς/ κηδεμόνες είναι δυνατό να προσέρχονται οποιαδήποτε ημέρα στο σχολείο για να ενημερώνονται για τη φοίτηση, την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών, ή να δικαιολογήσουν απουσίες


3.                  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 

Ι. Μαθητές

a.                   οι μαθητές οφείλουν  να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους

 

b.                  να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες

 

c.                   να χρησιμοποιούν ευπρεπή γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά

 

d.                  να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση σωματικής ή λεκτικής  βίας

 

e.                   Το κάπνισμα απαγορεύεται σε κάθε χώρο του σχολείου.

 

f.                   Οι μαθητές απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολείου. Στην εξαιρετική περίπτωση που μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το καρτοτηλέφωνο που υπάρχει στο χώρο του σχολείου και σε περιπτώσεις ανάγκης το τηλέφωνο στο γραφείο των καθηγητών.

 

g.                  Η φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση μαθητών και/ή εκπαιδευτικών χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους ή εν αγνοία τους και η καθ’ οιονδήποτε χρήση του υλικού αυτού συνιστά παραβίαση της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής, παράνομη διακίνηση προσωπικών δεδομένων και, ενδεχομένως, ποινικό αδίκημα

 

h.                  Κάθε υλική ζημιά που προκαλείται από μαθητή θα πρέπει να αποκαθίσταται με δική του ευθύνη. Αν δεν είναι δυνατό να βρεθεί ο υπεύθυνος μαθητής τότε η ζημιά καλύπτεται από το τμήμα

 

i.                    Απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθηγητής, ως βασικός υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος

 

j.                    Στην περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει αμέσως να παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης

 

k.                  Οι μαθητές οφείλουν να παρίστανται σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου (εθνικές εορτές, παρουσίαση εξωδιδακτικών προγραμμάτων κ.α.), επιδεικνύοντας την ανάλογη σοβαρότητα.

 

l.                    Στις σχολικές επισκέψεις ( εκδρομές) οι μαθητές οφείλουν με τη συμπεριφορά τους να εκπροσωπούν επάξια το σχολείο

 

ΙΙ. Εκπαιδευτικοί

a.                   Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους

b.                  Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια χωρίς διακρίσεις υπέρ η εις βάρος ορισμένων μαθητών

 

c.                   Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματός τους

 

d.                  Το κάπνισμα απαγορεύεται σε κάθε χώρο του σχολείου

 

e.                   Οι εκπαιδευτικοί απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός της σχολικής αίθουσας

 

f.                   Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους γονείς/ κηδεμόνες  με ευγένεια και  σεβασμό προς την προσωπικότητα τους

 

ΙΙΙ. Γονείς/ Κηδεμόνες

a.                   Οι γονείς/ κηδεμόνες οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς  με ευγένεια και  σεβασμό προς την προσωπικότητα τους

 

4.                  ΠΟΙΝΕΣ- ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Η ποινή με την οποία μπορεί να τιμωρηθεί ένας μαθητής είναι:

1.                  επίπληξη, η οποία έχει σκοπό να δώσει στον μαθητή να καταλάβει το λάθος του και λειτουργεί προειδοποιητικά.

 

2.                  ωριαία αποβολή, που σημαίνει απομάκρυνσή του από την τάξη για το υπόλοιπο της διδακτικής ώρας. Αυτό γίνεται όταν παρά τις παρατηρήσεις και επιπλήξεις από τον διδάσκοντα καθηγητή, ο μαθητής συνεχίζει να ενοχλεί και να διαταράσσει το κλίμα μέσα στη τάξη.

 

3.                  αποβολή μιας ή περισσοτέρων ημερών όταν ο μαθητής υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα και όταν έχει ήδη τιμωρηθεί στο παρελθόν με ωριαίες αποβολές ή έχει ήδη παρατηρηθεί με επιπλήξεις.

 

4.                  αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, όταν κατόπιν συνεδριάσεως του Συλλόγου διδασκόντων αποφασισθεί ότι είναι πλέον αδύνατη η παραμονή του μαθητή στη σχολική κοινότητα.

Οποιαδήποτε από τις παραπάνω ποινές επιβληθεί στο μαθητή καταγράφεται στο σχετικό βιβλίο ποινών, γίνεται γνωστή στον κηδεμόνα του και καταγράφεται και ηλεκτρονικά στο λογισμικό my-school, στο οποίο είναι αποτυπωμένη όλη η πορεία του μαθητή, δηλαδή οι βαθμοί, απουσίες, ποινές, έπαινοι κλπ.

Όλοι οι μαθητές που διακρίνονται σε μαθητικούς διαγωνισμούς, αθλητικούς αγώνες, θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικά προγράμματα, πάντα επιβραβεύονται και τιμώνται σε ειδική εκδήλωση του σχολείου, παρουσία γονέων και ανθρώπων του δήμου μας.

Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απονέμονται αριστεία προόδου σε όλους τους μαθητές που η επίδοσή τους είναι μεγαλύτερη ή ίση του 18,1 σε μια σχολική χρονιά και βραβεία προόδου σε όσους πρωτεύουν μεταξύ των συμμαθητών τους, σε ειδική εκδήλωση στο χώρο του σχολείου

5.                  ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 

a.                   Η μαθητική κοινότητα εκπροσωπείται σε επίπεδο τμήματος από το 5μελές συμβούλιο, και σε επίπεδο σχολείου από το 15μελές συμβούλιο

 

b.                  Η εκλογή και οργάνωση των μαθητικών κοινοτήτων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των μαθητών. Ο ρόλος του υπεύθυνου τμήματος είναι καθαρά συμβουλευτικός επί της διαδικασίας.

 

c.                   Όταν οι μαθητικές κοινότητες επιθυμούν να οργανώσουν εξωσχολικές εκδηλώσεις, πρέπει να λαμβάνουν άδεια από τη διεύθυνση. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την οργάνωση κα υλοποίηση τους  

 

6.                  ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 

Οι μαθητές του σχολείου είναι υποχρεωμένοι για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται ιεραρχικά, πρώτα στον υπεύθυνο τμήματος εκπαιδευτικό και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο, μαζί στον διευθυντή.  Εάν επιθυμούν να απευθυνθούν στον σύλλογο των καθηγητών, το 5μελές συμβούλιο του τμήματος συντάσσει έγγραφο, το οποίο παραδίδει στο διευθυντή, ο οποίος το εισάγει, αναλόγως του θέματος ή στο συμβούλιο τμήματος (διδάσκοντες καθηγητές στο συγκεκριμένο τμήμα) ή στο σύλλογο των διδασκόντων.

Αν το πρόβλημα αφορά όλο το σχολείο το 15μελές συμβούλιο συντάσσει έγγραφο, το οποίο παραδίδει στο διευθυντή, ο οποίος το εισάγει στο σύλλογο των διδασκόντων

 

7.                  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο σχολείο έχει συσταθεί επιτροπή αντιμετώπισης ενδοσχολικού εκφοβισμού, αποτελούμενη από δύο εκπαιδευτικούς. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών ανακοινώνονται κάθε σχολική χρονιά.  Αν κάποιος μαθητής είναι θύμα αντιμετώπισης ενδοσχολικού εκφοβισμού, ή αν αντιληφτεί ότι κάποιος συμμαθητής του είναι θύμα, μπορεί να απευθύνεται άμεσα σε αυτούς.