Αγιασμός για το νέο σχολικό έτος

Erasmus+ KA1

Συμμετοχή σε επιμόρφωση στις Κάτω Χώρες και συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ το διάστημα 15-21/08/2022 στο πλαίσιο του Erasmus+ KA1 με τίτλο «Sustainable Education, Digital Media & Skills in a Future Ecological…