Επιστολή προς τους γονείς των μαθητών μας

Με αφορμή τη λήξη του σχολικού έτους 2021-22 και την ολοκλήρωση και της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022 σας απευθύνουμε την παρούσα ενημερωτική επιστολή. Σας παρακαλούμε να την διαβάσετε προσεκτικα και…