Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ: https://eisaen.hcg.gr/ η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει…