Απόφαση Ορισμού Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Γενικών Λυκείων της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου.

Ο Διευθυντής της Δ.Ε. Λασιθίου έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ.251/34343/Α5/03-04-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα: «Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου ως…