Ευχαριστήρια Επιστολή για συμμετοχή μας στη διεξαγωγή έρευνας «Αντίληψη της δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2022 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την οργανωτική υποστήριξη και τη συμμετοχή του σχολείου σας στην έρευνα που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά…