ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΦΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε περίπτωση που στα ειδικά μαθήματα επιθυμούν να εξεταστούν γραπτά και όχι προφορικά, οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά…

«Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2023_ΑΔΑ Ψ1ΩΓ6-54Β (1)