ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Η Ενημέρωση για την φοίτηση των μαθητριών και των μαθητών θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για κάθε εκπαιδευτικό, κάθε εβδομάδα. Επίσης κάθε τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα από τις…