Υπουργική Απόφαση για το πλαίσιο διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Υπουργική Απόφαση για το πλαίσιο διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής Σας…

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ.

Ενημερωση για το με αριθμό πρωτ. 15195/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών…

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024,…

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2024 .

Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 – Έκδοση 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Η Ενημέρωση για την φοίτηση των μαθητριών και των μαθητών θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για κάθε εκπαιδευτικό, κάθε εβδομάδα. Επίσης κάθε τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα από τις…

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2022-23

ΙΕΠ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-23

UNESCO Associated Schools Network (ASPnet)

“ΠΕΖΟΠΟΡΩΝΤΑΣ……….”